Internationale Bibliografie


Beitragsseiten
Internationale Bibliografie
Englisch
Französisch
Italienisch
Katalanisch
Kroatisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Schwedisch
Slowakisch
Slowenisch
Spanisch
Tschechisch


Tschechisch


  1. Myšlenky na každý den [Gottes Zeit – unsere Zeit, 1994]. Übersetzung von Vladimír Petkevič, Jana Pištorová, Praha: Nové Město 2000 (Edice Myšlenky na každý den , 5).
  2. Velikonoční služba - velikonoční životní styl. Úvahy o kněžském celibátu [„Damit ihr Frucht bringt“. Zölibat des Priesters, 1988], Übersetzung von Jan Pobuda, Vratislav Slezák, in: Krejcová, Jana / Meves, Christa / Pobuda, Jan / Slezák, Vratisklav /Tereza z Kalkaty, Matka: Abyste přinášeli už̌žský celibát, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994.
  Oben